Search & Selectie

Search, werving en selectie ter invulling van permanente professionele HR functies vormt al jaren onze core business, sinds 2002 als HRM-Partner en daarvoor onder de naam HRM People. Onze know how van de HRM markt, actuele inzicht op de ontwikkelingen van HR functie, alsmede ons state of the art bestand van kandidaten en moderne search methodieken zijn ons hierbij behulpzaam. De ervaren adviseurs zijn bekend met de gevoeligheden in deze specifieke markt.

Type functies

Vacatures welke wij doorgaans vervullen:

HR Adviseur / Business Partner

HR Manager / Directeur

HR Specialisten*

* Op het gebied van: Recruitment, Arbeidsmarktcommunicatie, Employer Branding, Compensation & Benefits, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen, Medezeggenschap, Opleiding & Training, Talent Ontwikkeling, Loopbaanadvies, (internationale) Mobiliteit, Employability, Duurzaam personeelsbeleid, Reorganisatie, Harmonisatie, Organisatieontwikkeling, Verzuim, Re-integratie, Pensioen, In/outsourcing, E-HRM en HR Shared Services

Aanpak

Wij hebben een success rate van nagenoeg 100% doordat wij als HRM gespecialiseerd niche bureau werken vanuit een gecombineerde inzet van search instrumenten, bestaande uit:

File search

Het gericht onderzoeken van onze HRM-files (ruim 12.000 HRM professionals, waarvan we velen al hebben geïnterviewd)

Social media

Inzet van internet search, LinkedIn etc.

Netwerk search

Het aanspreken en onderzoeken van het ruime netwerk van HRM-Partner

Media search

Vacature op de website van HRM-Partner en eventuele andere relevante vacature sites en/of media

Executive search

Het gericht onderzoeken van relevante (inter-)nationale ondernemingen en organisaties op interessante kandidaten

Continu search

Dagelijks zijn de adviseurs van HRM-Partner in contact met de markt en in gesprek met zich (veelal latent) oriënterende HR professionals

Werkwijze

In ons vacature-overzicht wordt aangegeven voor welke functies wij momenteel kandidaten searchen, werven en selecteren. Ideaal is het als u zich herkent in het profiel van 1 van de vacatures. Maar misschien heeft u eerst enkele vragen. U kunt zich in beide gevallen rechtstreeks richten tot de bij de vacature genoemde adviseur. De drempel daarvoor is laag: u kunt even bellen of een e-mailbericht versturen. Vanwege de vertrouwelijkheid is het helaas niet altijd mogelijk de vacature en/of de opdrachtgever te vermelden op het vacatureoverzicht en/of in de media.

Voor elke vacature zal de adviseur van HRM-Partner op basis van een CV en bijbehorende motivatie de best passende kandidaten selecteren en uitnodigen voor een gesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek krijgt de kandidaat meer informatie over de functie en de opdrachtgever. De adviseur van HRM-Partner zal zich een nader beeld vormen over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, het mogelijke doorgroeiperspectief en ten aanzien van de cultuurfit met de organisatie van de opdrachtgever. Mochten zowel de kandidaat als de adviseur van HRM-Partner van mening zijn dat het zinvol is om de procedure voort te zetten, dan zal de kandidatuur vervolgens worden besproken met de opdrachtgever.

Qua doorlooptijd hanteren we veelal een periode van 3-4 weken waarna we een kwalitatief hoogwaardige shortlist met in de regel 5 uitstekend op de vacature passende kandidaten kunnen overleggen aan onze opdrachtgever.

Indien ook de opdrachtgever interesse heeft in een nadere kennismaking, zal hiervoor een afspraak worden gemaakt. Een nadere screening van de kandidaten geschiedt steeds op maat en in overleg met onze opdrachtgever. De screening kan bestaan uit uitgebreide referentie checks, inzage in diploma’s, uitgebreid assessment onderzoek. Steeds staat de adviseur van HRM-Partner zowel de opdrachtgever als de kandidaat met raad en daad terzijde. Deze begeleiding blijft tot en met het einde van de procedure in stand. Juist als kandidaat en opdrachtgever afrondende gesprekken gaan voeren blijkt de toegevoegde waarde van de onafhankelijke opstelling van HRM-Partner. Na de succesvolle bemiddeling houdt de adviseur van HRM-Partner zowel met de kandidaat als met de opdrachtgever gedurende 1 jaar een vinger aan de pols.